EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:042:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 42, 13. helmikuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 42

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
13. helmikuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/247, annettu 16 päivänä lokakuuta 2018, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 soveltamisesta laadittavaa kertomusta varten määritellystä indikaattorien luettelosta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/248, annettu 13 päivänä marraskuuta 2018, yksityiskohtaisista säännöksistä hiilidioksidipäästötavoitteita koskevan poikkeuksen hakemiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 11 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 63/2011 oikaisemisesta ( 1 )

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/249, annettu 12 päivänä helmikuuta 2019, tiettyihin GSP-jaksoihin sovellettavien tullietuuksien suspendoimisesta tiettyjen GSP-järjestelmän edunsaajamaiden osalta yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 mukaisesti vuosina 2020–2022

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/250, annettu 12 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 mukaisista rautateiden yhteentoimivuuden osatekijöitä ja osajärjestelmiä koskevien EY-vakuutusten ja -todistusten malleista, raideliikenteen kalustoyksikköjen hyväksyttyä tyyppiä koskevan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen mallista ja osajärjestelmiä koskevista EY-tarkastusmenettelyistä sekä komission asetuksen (EU) N:o 201/2011 kumoamisesta ( 1 )

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/251, annettu 12 päivänä helmikuuta 2019, yrityksen Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd tuontiin sovellettavista lopullisista polkumyyntitulleista ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2272 muuttamisesta

25

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/252, annettu 11 päivänä helmikuuta 2019, Puolassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2005/240/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 811)

29

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top