EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:173:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 173, 6. heinäkuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 173

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
6. heinäkuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2017/1200, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) 2017/1201, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä ( 1 )

4

 

*

Komission asetus (EU) 2017/1202, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä ( 1 )

6

 

*

Komission asetus (EU) 2017/1203, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse elintarvikkeisiin lisätyistä ja ravintolisien valmistuksessa käytettävistä aineista orgaaninen pii (monometyylisilanetrioli) ja kalsiumfosforyylin oligosakkaridit (POs-Ca®) ( 1 )

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1204, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi, annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 slovakinkielisen toisinnon oikaisemisesta ( 1 )

12

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1205, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2081 avatuissa, Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tariffikiintiöissä 23 päivän kesäkuuta 2017 ja 30 päivän kesäkuuta 2017 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavasta jakokertoimesta

13

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/1206, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden 2017 toisesta maksuerästä

15

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1207, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, muuntogeenisestä maissista MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) saatujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4453)  ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1208, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, muuntogeenistä puuvillaa GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4457)  ( 1 )

23

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1209, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, muuntogeenistä maissia Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden sekä kahdesta, kolmesta tai neljästä geenimuunnostapahtumasta Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 muodostettujen geenimuunnosyhdistelmien markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4460)  ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1210, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP), dibutyyliftalaatin (DBP), bentsyylibutyyliftalaatin (BBP) ja di-isobutyyliftalaatin (DIBP) tunnistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan f alakohdan mukaisiksi erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4462)  ( 1 )

35

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1211, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, muuntogeenistä puuvillaa 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4495)  ( 1 )

38

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1212, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, muuntogeenistä maissia DAS-40278-9 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4503)  ( 1 )

43

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1213, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, integroidun rakennebiologian eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (Instruct ERIC) perustamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4507)

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top