EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:146:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 146, 9. kesäkuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 146

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
9. kesäkuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2017/964, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/965, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/150 muuttamisesta

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/966, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Connemara Hill Lamb / Uain Sléibhe Chonamara (SMM))

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/967, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, väliaikaisen poikkeuksen myöntämisestä Kap Verdelle delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 vahvistetuista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä tonnikalafileevalmisteiden ja -säilykkeiden osalta

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/968, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, väliaikaisen poikkeuksen myöntämisestä Kap Verdelle delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 vahvistetuista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä makrillifileevalmisteiden ja -säilykkeiden ja auksidifileevalmisteiden ja -säilykkeiden osalta

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/969, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/649 muuttamisesta

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/970, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

129

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/971, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, suoraa täytäntöönpanoa sisältämättömien EU:n YTPP-alan sotilasoperaatioiden suunnittelu- ja toteutusjärjestelyjen määrittämisestä sekä Somalian turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen osallistumista koskevasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta annetun päätöksen 2010/96/YUTP, Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, EUTM Mali, annetun päätöksen 2013/34/YUTP ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin YTPP-sotilaskoulutusoperaatiosta (EUTM RCA) annetun päätöksen (YUTP) 2016/610 muuttamisesta

133

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/972, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta ja muuttamisesta sekä päätöksen (YUTP) 2017/154 muuttamisesta

139

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/973, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta ( *1 )

141

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/974, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta

143

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/975, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 täytäntöönpanosta

145

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/976, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2017, neuvoston direktiivin 96/67/EY 9 artiklan mukaisen, eräiden maahuolintapalvelujen tarjoamista Tallinnan lentoasemalla (AS Tallinna Lennujaam) koskevan poikkeuspäätöksen hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 3798)

150

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/977, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 3962)  ( 1 )

155

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/907, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta ( EUVL L 139, 30.5.2017 )

159

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2017/917, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta ( EUVL L 139, 30.5.2017 )

159

 


 

(*1)   Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top