EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:242:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 242, 9. syyskuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 242

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
9. syyskuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1611, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön virkamatkoihin jäsenvaltioissa sovellettavan maksutaulukon tarkistamisesta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1612, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, tuen myöntämisestä maidontuotannon vähentämiseksi

4

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1613, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, poikkeuksellisesta mukautustuesta maidontuottajille ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöille

10

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1614, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson jatkamiseksi vuonna 2016 ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2017 sekä delegoidusta asetuksesta (EU) 2016/1238 poikkeamisesta siltä osin kuin on kyse asetuksen (EY) N:o 826/2008 soveltamisen jatkamisesta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 948/2014 mukaisen yksityisen varastoinnin tuen osalta ja asetuksen (EU) N:o 1272/2009 soveltamisen jatkamisesta tämän asetuksen mukaisen julkisen intervention osalta

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1615, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/559 muuttamisesta sen ajanjakson osalta, jona tuotannonsuunnittelua koskevat sopimukset ja päätökset maito- ja maitotuotealalla sallitaan

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1616, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1307/2013 poikkeamisesta maito- ja maitotuotealan vapaaehtoisten tuotantosidonnaisten tukitoimenpiteiden mahdollisen tarkistamisen osalta hakuvuonna 2017

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1617, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdan kolmannesta alakohdasta poikkeamisesta suoria tukia sekä pinta-aloihin ja eläimiin liittyviä maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevien ennakkomaksujen tason osalta sekä kyseisen asetuksen 75 artiklan 2 kohdan ensimmäisestä alakohdasta poikkeamisesta suorien tukien osalta hakuvuonna 2016

22

 

*

Komission asetus (EU) 2016/1618, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I ja IV mukauttamiseksi ( 1 )

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1619, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta

28

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1620, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

30

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU) 2016/1621, annettu 7 päivänä syyskuuta 2016, muussa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisen akkreditoinnin tai toimiluvan myöntäneessä jäsenvaltiossa toimivien ympäristötodentajien akkreditointi- tai toimilupaelimille antamia ilmoituksia koskevan ohjeasiakirjan hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 5648)  ( 1 )

32

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta ( EUVL L 286, 29.10.2008 )

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top