EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:318:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 318, 4. joulukuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 318

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
4. joulukuuta 2015


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/2240, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta ohjelmasta (ISA2-ohjelma) julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2241, annettu 1 päivänä joulukuuta 2015, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten makrillin kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIc, IX ja X sekä unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1

17

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2242, annettu 1 päivänä joulukuuta 2015, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten suomuturskan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI ja VII

19

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2243, annettu 1 päivänä joulukuuta 2015, Belgian lipun alla purjehtivien alusten rauskukalojen kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueilla VIa, VIb, VIIa–c ja VIIe–k

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2244, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta niiden määrien osalta, joista alkaen eräistä hedelmistä ja vihanneksista kannetaan lisätullia

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2245, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 239. kerran

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2246, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisteriin sovellettavaa rekisteröintinumerojärjestelmää ja vakiomuotoisten rekisteriotteiden tietoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

28

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2247, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

34

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/2248, annettu 28 päivänä lokakuuta 2015, joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan muuttoliikeagendan mukaisia välittömiä talousarviotoimia varten

36

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2249, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevasta Euroopan unionin neuvontaoperaatiosta Ukrainassa (EUAM Ukraina) annetun päätöksen 2014/486/YUTP muuttamisesta

38

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2250, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen valmistajien keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja päästötavoitteiden vahvistamisesta tai muuttamisesta kalenterivuoden 2014 osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 8346)

39

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2251, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 443/2009 tarkoitetusta henkilöautojen valmistajien keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja päästötavoitteiden vahvistamisesta tai muuttamisesta kalenterivuodelta 2014 (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 8348)

53

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 1321/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä ( EUVL L 362, 17.12.2014 )

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top