EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:086:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 86, 31. maaliskuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 86

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
31. maaliskuu 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/531, annettu 24 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä yksilöimällä kustannukset, joille voidaan myöntää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tukea kalastajien hygienia-, terveys-, turvallisuus- ja työolojen parantamiseksi, meriluonnon monimuotoisuuden ja meriekosysteemien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kalastusalusten energiatehokkuuden parantamiseksi

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/532, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2015, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 228. kerran

9

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/533, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

11

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13)

13

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU) 2015/535, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015, luvan antamisesta Tanskan kuningaskunnalle lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä 23 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn yleissopimuksen ratifioimiseen (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 1994)

152

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/536, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015, päätöksen 2007/777/EY liitteen II muuttamisesta Yhdysvaltoja koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden osien luettelossa, joista lihavalmisteiden sekä käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonti unioniin on sallittua kyseisessä maassa ilmenneiden korkeapatogeenisen lintuinfluenssan uusien taudinpurkausten yhteydessä (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 1990)  ( 1 )

154

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top