EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:210:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 210, 6. elokuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.210.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 210

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
6. elokuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 751/2013, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2013, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Kraški med (SAN))

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 752/2013, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 555/2008 muuttamisesta kansallisten tukiohjelmien ja kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan osalta viinialalla

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 753/2013, annettu 2 päivänä elokuuta 2013, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 754/2013, annettu 5 päivänä elokuuta 2013, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 198. kerran

24

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 755/2013, annettu 5 päivänä elokuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

26

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/424/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan unionin rahoitusosuudesta vuonna 2013 yhdentoista jäsenvaltion (Bulgaria, Tanska, Saksa, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Romania, Slovenia, Suomi ja Ruotsi) kansallisille ohjelmille kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 4434)

28

 

 

2013/425/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 1 päivänä elokuuta 2013, valvottavien aineiden määrien määrittämisestä ja kiintiöiden jakamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi annetun täytäntöönpanopäätöksen 2012/782/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 4922)

30

 

 

 

*

Huomautus lukijalle – Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 

*

Huomautus lukijoille – tapa viitata säädöksiin(katso kansilehden kolmas sivu)

s3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top