EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:111:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 111, 23. huhtikuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.111.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 111

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
23. huhtikuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 363/2013, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 364/2013, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

25

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 365/2013, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen glufosinaatti hyväksymisedellytysten osalta (1)

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 366/2013, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, tehoaineen Bacillus firmus I-1582 hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (1)

30

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 367/2013, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, tehoaineen Spodoptera littoralis -monisärmiövirus hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (1)

33

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 368/2013, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, tehoaineen Helicoverpa armigera -monisärmiövirus hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (1)

36

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 369/2013, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, tehoaineen kaliumfosfonaatit hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (1)

39

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 370/2013, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

43

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 371/2013, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

46

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/180/EU

 

*

Neuvoston päätös annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, jäsenten nimeämisestä Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan liitteessä I olevan 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun komiteaan

48

 

 

2013/181/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, virkamiestuomioistuimen kolmen tilapäisen tuomarin luettelon laatimisesta

49

 

*

Neuvoston päätös 2013/182/YUTP, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/137/YUTP muuttamisesta

50

 

*

Neuvoston päätös 2013/183/YUTP, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2010/800/YUTP kumoamisesta

52

 

*

Neuvoston päätös 2013/184/YUTP, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2010/232/YUTP kumoamisesta

75

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/185/YUTP, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/739/YUTP täytäntöönpanosta

77

 

*

Neuvoston päätös 2013/186/YUTP, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/739/YUTP muuttamisesta

101

 

 

2013/187/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2013, Tšekissä käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2005/1/EY muuttamisesta hyväksyttyjen menetelmien kaavojen ja tällaisten ruhojen tarjontamuodon osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2037)

103

 

 

2013/188/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2013, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 nojalla tehtyjä syrjimättömiä tarkastuksia koskevista vuotuisista kertomuksista (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2098)  (1)

107

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top