EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:110:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 110, 24. huhtikuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.110.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 110

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
24. huhtikuu 2012


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/11/EU, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2012, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille annetun direktiivin 2004/40/EY (18. direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) muuttamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 349/2012, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2012, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan viinihapon tuonnissa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

3

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 350/2012, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta

17

 

*

Komission asetus (EU) N:o 351/2012, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on kaistavahtijärjestelmien asentamista moottoriajoneuvoihin koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista

18

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 352/2012, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

31

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 353/2012, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

33

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2012/205/YUTP, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta

35

 

*

Neuvoston päätös 2012/206/YUTP, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2012, Syyriaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/782/YUTP muuttamisesta

36

 

 

2012/207/EU

 

*

Komission delegoitu päätös, annettu 8 päivänä helmikuuta 2012, EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista aiheutuvien tappioiden varalta ja päätöksen N:o 633/2009/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1080/2011/EU liitteen III muuttamisesta Syyrian osalta

38

 

 

2012/208/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2012, tilapäisestä poikkeamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetyistä alkuperäsäännöistä Kenian erityistilanteen huomioon ottamiseksi tonnikalafileiden osalta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/861/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 2463)

39

 

 

2012/209/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2012, neuvoston direktiivin 2008/118/EY valvonta- ja liikkuvuussäännösten soveltamisesta tiettyihin lisäaineisiin neuvoston direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 2 kohdan nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 2484)

41

 

 

2012/210/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2009/28/EY ja 98/70/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseen käytettävän Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production -järjestelmän hyväksymisestä

42

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2011/383/EU, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi yleispuhdistusaineille ja saniteettitilojen puhdistusaineille(EUVL L 169, 29.6.2011)

44

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top