EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:319:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 319, 2. joulukuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.319.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 319

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
2. joulukuuta 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/780/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011, ETA:n sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamiseen

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1244/2011, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 442/2011 täytäntöönpanosta

8

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1245/2011, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 961/2010 täytäntöönpanosta

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1246/2011, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Mantecados de Estepa (SMM)]

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1247/2011, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

34

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1248/2011, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

37

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1249/2011, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

39

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1250/2011, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (SMM))

41

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1251/2011, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (1)

43

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1252/2011, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä alueella VII

45

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1253/2011, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, kolmansista maista tuotavan viljan unionin tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta annettujen asetusten (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) 1067/2008 ja (EY) N:o 1064/2009 muuttamisesta

47

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1254/2011, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

49

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/781/YUTP, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa

51

 

*

Neuvoston päätös 2011/782/YUTP, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2011/273/YUTP kumoamisesta

56

 

*

Neuvoston päätös 2011/783/YUTP, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta

71

 

 

2011/784/EU

 

*

Komission päätös, annettu 25 päivänä elokuuta 2011, C 39/09 (ex N 385/09) – Latvia – Ventspilsin sataman satamainfrastruktuurin julkinen rahoitus (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6043)  (1)

92

 

 

2011/785/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011, perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytettäviä kasviperäisiä aineita, kasvirohdostuotteita ja niiden yhdistelmiä koskevan luettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 2008/911/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 7382)  (1)

102

 

 

2011/786/EU

 

*

Komission päätös, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, turvallisuusvaatimuksista, jotka polkupyöriä, pikkulasten polkupyöriä ja polkupyörien tavaratelineitä koskevien eurooppalaisten standardien on täytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti (1)

106

 

 

2011/787/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia kiireellisiä toimenpiteitä Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -organismin leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8618)

112

 

 

2011/788/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2011/18)

116

 

 

2011/789/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi (EKP/2011/20)

117

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top