EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:293:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 293, 11. marraskuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.293.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 293

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
11. marraskuuta 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1138/2011, annettu 8 päivänä marraskuuta 2011, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien rasva-alkoholien ja niiden seosten tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1139/2011, annettu 10 päivänä marraskuuta 2011, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 muuttamisesta

19

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1140/2011, annettu 8 päivänä marraskuuta 2011, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten suomuturskan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI ja VII

20

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1141/2011, annettu 10 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 272/2009 muuttamisesta turvaskannereiden käytön osalta EU:n lentoasemilla (1)

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1142/2011, annettu 10 päivänä marraskuuta 2011, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteiden X ja XI vahvistamisesta

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1143/2011, annettu 10 päivänä marraskuuta 2011, tehoaineen prokloratsi hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (1)

26

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1144/2011, annettu 10 päivänä marraskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

31

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1145/2011, annettu 10 päivänä marraskuuta 2011, oliiviöljyn yksityiselle varastoinnille myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 1023/2011 avatussa tarjouskilpailussa

33

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/729/YUTP, annettu 10 päivänä marraskuuta 2011, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/137/YUTP muuttamisesta

35

 

 

2011/730/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 9 päivänä marraskuuta 2011, unionin osallistumisesta Bulgariassa vuonna 2011 toteutettujen suu- ja sorkkataudin torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 7993)

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top