EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:293:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 293, 11. marraskuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.293.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 293

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
11. marraskuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1013/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 III luvussa määritellyn unionin laivastopolitiikan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1014/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, uusien henkilöautojen rekisteröintiä koskevien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 mukaisesti (1)

15

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1015/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien pyykinpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (1)

21

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1016/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien astianpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (1)

31

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1017/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myynnin aloittamisesta sisämarkkinoilla

41

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1018/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

44

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1019/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

46

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2010/77/EU, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tiettyjen tehoaineiden liitteeseen I sisällyttämisen voimassaolon päättymispäiviä (1)

48

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/682/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 8 päivänä marraskuuta 2010, sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Slovakian kanssa

58

 

 

2010/683/EU

 

*

Komission päätös, annettu 9 päivänä marraskuuta 2010, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti sementtien, rakennuskalkkien ja muiden hydraulisten sideaineiden osalta tehdyn päätöksen 97/555/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7603)  (1)

60

 

 

2010/684/EU

 

*

Komission päätös, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteessä E olevan 1 osan muuttamisesta tiloilta tulevien eläinten terveystodistuksen mallin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7640)  (1)

62

 

 

2010/685/EU

 

*

Komission päätös, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2009 liitteessä I olevan 3 luvun muuttamisesta (1)

67

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 37/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta (EUVL L 15, 20.1.2010)

72

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top