EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:175:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 175, 10. heinäkuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.175.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 175

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
10. heinäkuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 605/2010, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten (1)

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 606/2010, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010, tiettyjen vähän päästöjä aiheuttavien ilma-alusten käyttäjien polttoaineenkulutuksen arviointiin käytettävän ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön (Eurocontrol) kehittämän yksinkertaistetun välineen hyväksymisestä (1)

25

 

*

Komission asetus (EU) N:o 607/2010, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010, sillin, makrillin ja piikkimakrillin purkamis- ja punnitsemismenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1542/2007 muuttamisesta

27

 

 

Komission asetus (EU) N:o 608/2010, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

29

 

 

Komission asetus (EU) N:o 609/2010, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010, vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2010 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 576/2010 muuttamisesta

31

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/383/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2010, ETA:n sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (budjettikohdat)

34

 

 

2010/384/EU

 

*

Komission päätös, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010, EU:n päästökauppajärjestelmässä koko yhteisölle vuotta 2013 varten myönnettävien päästöoikeuksien lukumäärästä (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4658)

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top