EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:090:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 90, 10. huhtikuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.090.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 90

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
10. huhtikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 297/2010, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2010, siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 272/2009 muuttamisesta (1)

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 298/2010, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 1451/2007 muuttamisesta biosidituotteiden markkinoille saattamista koskevien poikkeusten voimassaolon pidentämisen osalta (1)

4

 

 

Komission asetus (EU) N:o 299/2010, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/212/YUTP

 

*

Neuvoston päätös 2010/212/YUTP, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2010, Euroopan unionin kannasta ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 2010 tarkistuskonferenssissa

8

 

 

2010/213/EU

 

*

Komission päätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2009, valtiontuesta C 34/07 (ex N 93/06) meriliikennettä koskevan tonnistoverojärjestelmän käyttöönottoon Puolassa (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 10376)  (1)

15

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2009/488/EY, Euratom, tehty 11 päivänä kesäkuuta 2009, yhteisymmärryspöytäkirjan tekemisestä Euroopan komission ja Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön (CERN) välillä (EUVL L 161, 24.6.2009)

27

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top