EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:060:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 60, 10. maaliskuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.060.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 60

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
10. maaliskuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 195/2010, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2010, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan furfuryylialkoholin tuonnissa annetun asetuksen (EU) N:o 1202/2009 muuttamisesta asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 4 kohdan mukaisen uutta viejää koskevan tarkastelun jälkeen

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 196/2010, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteen I muuttamisesta (1)

5

 

*

Komission asetus (EU) N:o 197/2010, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

9

 

 

Komission asetus (EU) N:o 198/2010, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

11

 

 

Komission asetus (EU) N:o 199/2010, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

13

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2010/16/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY muuttamisesta tietyn laitoksen jättämiseksi direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle (1)

15

 

*

Komission direktiivi 2010/17/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta malationin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (1)

17

 

*

Komission direktiivi 2010/20/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta tolyylifluanidin poistamiseksi tehoaineiden joukosta ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (1)

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/148/EU

 

*

Komission päätös, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2010, unionin osallistumisesta Tšekissä, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa vuonna 2009 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1172)

22

 

 

2010/149/EU

 

*

Komission päätös, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uusien tehoaineiden flonikamidin, hopeatiosulfaatin ja tembotrionin väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1255)  (1)

24

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 822/2009, annettu 27 päivänä elokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse atsoksistrobiinin, atratsiinin, klormekvatin, syprodiniilin, ditiokarbamaattien, fludioksonilin, fluroksipyyrin, indoksakarbin, mandipropamidin, kaliumtrijodidin, spirotetramaatin, tetrakonatsolin ja tiraamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 239, 10.9.2009)

26

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin päätös 2010/86/EU, Euratom, tehty 20 päivänä tammikuuta 2010, Euroopan oikeusasiamiehen valitsemisesta (EUVL L 39, 12.2.2010)

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top