EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:055:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 55, 05. maaliskuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.055.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 55

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
5. maaliskuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 185/2010, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi (1)

1

 

 

Komission asetus (EU) N:o 186/2010, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

56

 

 

Komission asetus (EU) N:o 187/2010, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010, voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

58

 

 

Komission asetus (EU) N:o 188/2010, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010, rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

59

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/138/EU, Euratom

 

*

Komission päätös, annettu 24 päivänä helmikuuta 2010, komission työjärjestyksen muuttamisesta

60

 

 

2010/139/EU

 

*

Komission päätös, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2010, muuntogeenistä maissia MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1197)  (1)

68

 

 

2010/140/EU

 

*

Komission päätös, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2010, muuntogeenistä maissia MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1198)  (1)

73

 

 

2010/141/EU

 

*

Komission päätös, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2010, muuntogeenistä maissia MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1203)  (1)

78

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivästä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 325, 11.12.2009)

83

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top