EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:312:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 312, 27. marraskuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.312.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 312

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
27. marraskuuta 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1139/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, eräiden vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1140/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1141/2009, annettu 26 päivänä marraskuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1142/2009, annettu 26 päivänä marraskuuta 2009, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) tulkinnan IFRIC 17 osalta (1)

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1143/2009, annettu 26 päivänä marraskuuta 2009, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän merkittävien muutosten hyväksymisestä (Picodon de l’Ardèche tai Picodon de la Drôme (SAN))

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1144/2009, annettu 26 päivänä marraskuuta 2009, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta (1)

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1145/2009, annettu 26 päivänä marraskuuta 2009, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten syvänmeren hain kalastuksen kieltämisestä yhteisön vesillä ja kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuulumattomilla vesillä alueilla V, VI, VII, VIII ja IX

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1146/2009, annettu 26 päivänä marraskuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

40

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1147/2009, annettu 26 päivänä marraskuuta 2009, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 676/2009 tarkoitetun tarjouskilpailun yhteydessä

42

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1148/2009, annettu 26 päivänä marraskuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 677/2009 tarkoitetussa maissin tuontia koskevassa tarjouskilpailussa toimitetuista tarjouksista

43

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2009/145/EY, annettu 26 päivänä marraskuuta 2009, sellaisten maatiaiskantojen ja -lajikkeiden, joita on perinteisesti kasvatettu erityisissä paikallisissa ja alueellisissa olosuhteissa ja joita uhkaa geneettinen köyhtyminen, sekä lajikkeiden, joilla ei ole varsinaista merkitystä kaupallisen viljelytuotannon kannalta mutta jotka on kehitetty erityisiä kasvuolosuhteita varten, hyväksymiseen ja siementen kaupan pitämiseen tehtävistä poikkeuksista (1)

44

 

*

Komission direktiivi 2009/146/EY, annettu 26 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta alumiinifosfidin, kalsiumfosfidin, magnesiumfosfidin, symoksaniilin, dodemorfin, 2,5-diklooribentsoehappometyyliesterin, metamitronin, sulkotrionin, tebukonatsolin ja triadimenolin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina annetun direktiivin 2008/125/EY oikaisemisesta (1)

55

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/851/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä marraskuuta 2009, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten pohjana käytettävästä kyselylomakkeesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9105)  (1)

56

 

 

2009/852/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse muun kuin vaatimustenmukaisen raakamaidon jalostamisesta tietyissä Romaniassa sijaitsevissa maidonjalostamoissa ja näiden laitosten rakenteellisista vaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9083)  (1)

59

 

 

2009/853/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2009, luvan antamisesta Ranskalle tehdä sopimus Saint-Pierre ja Miquelonin, Mayotten, Uuden-Kaledonian, Ranskan Polynesian sekä Wallis ja Futunan kanssa Ranskan ja näiden alueiden välisten varainsiirtojen kohtelemiseksi Ranskan sisäisinä varainsiirtoina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/2006 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9254)

71

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/854/YUTP, hyväksytty 20 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP muuttamisesta

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top