EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:196:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 196, 28. heinäkuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.196.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 196

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
28. heinäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 673/2009, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 674/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 675/2009, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009, kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 676/2009, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009, kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 677/2009, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 678/2009, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 110. kerran

8

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2009/82/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta tetrakonatsolin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (1)

10

 

*

Komission direktiivi 2009/83/EY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY tiettyjen liitteiden muuttamisesta riskienhallintaa koskevien teknisten säännösten osalta (1)

14

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/562/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä heinäkuuta 2009, metaamin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille myönnettyjen lupien peruuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (1)

22

 

 

Komissio

 

 

2009/563/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi jalkineille (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 5612)  (1)

27

 

 

2009/564/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi leirintäaluepalveluille (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 5618)  (1)

36

 

 

2009/565/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2009, oliiviöljyn yksityiselle varastoinnille myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 542/2009 avatussa tarjouskilpailussa (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 6059)

59

 

 

2009/566/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 2009, päätöksen 2008/721/EY muuttamisesta siltä osin, kuin se koskee korvausten maksamista kuluttajien turvallisuutta, kansanterveyttä ja ympäristöä käsittelevien tiedekomiteoiden jäsenille ja asiantuntijoille (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 5767)

61

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top