EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:179:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 179, 10. heinäkuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.179.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 179

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
10. heinäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 598/2009, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2009, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 599/2009, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 600/2009, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

52

 

*

Komission asetus (EY) N:o 601/2009, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2009, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 109. kerran

54

 

 

Komission asetus (EY) N:o 602/2009, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2009, voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 186/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 8. yksittäisessä tarjouskilpailussa

56

 

 

Komission asetus (EY) N:o 603/2009, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2009, rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 310/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 6. yksittäisessä tarjouskilpailussa

57

 

 

Komission asetus (EY) N:o 604/2009, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2009, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

58

 

 

Komission asetus (EY) N:o 605/2009, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2009, rasvattoman maitojauheen vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

60

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/532/EY

 

*

Valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuneen neuvoston päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, sen henkilön nimeämisestä, jonka se aikoo nimittää komission puheenjohtajaksi kaudeksi 2009–2014

61

 

 

Komissio

 

 

2009/533/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 573/2007/EY soveltamissäännöistä Euroopan pakolaisrahaston perustamiseksi vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, Euroopan pakolaisrahastosta myönnetyn yhteisrahoituksen avulla toteutettujen hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä menojen tukikelpoisuuden osalta tehdyn päätöksen 2008/22/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 5251)

62

 

 

2009/534/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, eurooppalaisen rahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa tehdyn neuvoston päätöksen 2007/435/EY soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, rahastosta myönnetyn yhteisrahoituksen avulla täytäntöön pantavien hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä menojen tukikelpoisuuden osalta tehdyn päätöksen 2008/457/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 5257)

64

 

 

2009/535/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä BAS 650 F:n mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 5369)  (1)

66

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1031/2008, annettu 19 päivänä syyskuuta 2008, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 291, 31.10.2008)

68

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top