EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:164:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 164, 26. kesäkuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.164.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 164

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
26. kesäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 550/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 551/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 liitteiden V ja VI (pinta-aktiivisia aineita koskeva poikkeuslupa) muuttamiseksi (1)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 552/2009, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2009, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (1)

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 553/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, erityisen tarjouskilpailun avaamisesta Unkarin interventioelimen hallussa olevan, markkinointivuoden 2007/2008 satoa edeltävien satojen maissin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 554/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksen (EY) N:o 2597/2001 muuttamisesta entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien tiettyjen viinien tariffikiintiöiden osalta

35

 

*

Komission asetus (EY) N:o 555/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta (1)

37

 

 

Komission asetus (EY) N:o 556/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 431/2008 avatussa tariffikiintiössä 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi ajaksi haettujen jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 557/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 412/2008 avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi ajaksi haettujen, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

39

 

 

Komission asetus (EY) N:o 558/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

40

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/49/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta keskisuuria yhtiöitä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta (1)

42

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/54/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta (Uudelleenlaadittu toisinto) (1)

45

 

*

Komission direktiivi 2009/70/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta difenakumin, didekyylidimetyyliammoniumkloridin ja rikin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (1)

59

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/492/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä kesäkuuta 2009, yhteisön rahoitusosuudesta rahastoon 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) suu- ja sorkkataudin torjunnan edistämiseksi yhteisön ulkopuolella

64

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top