EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:155:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 155, 18. kesäkuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.155.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 155

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
18. kesäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 513/2009, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 514/2009, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 515/2009, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2009, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän merkittävien muutosten hyväksymisestä [Pera dell’Emilia Romagna (SMM)]

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 516/2009, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2009, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Pagnotta del Dittaino (SAN))

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 517/2009, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 43/2009 muuttamisesta ICES-alueella IIIa sekä ICES-alueilla IIa ja IV sijaitsevilla EY:n vesillä harjoitettavaa tuulenkalan kalastusta koskevien saalisrajoitusten osalta

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 518/2009, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2009, vilja-alalla 16 päivästä kesäkuuta 2009 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 503/2009 muuttamisesta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 519/2009, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2009, sen vahvistamisesta, että sokerialan tuotteiden tuontitodistusten myöntämiseen tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti liittyviä tiettyjä rajoja ei ole vielä saavutettu

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 520/2009, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 1399/2007 avatussa tuontitariffikiintiössä kesäkuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen tuontitodistusten myöntämisestä Sveitsistä peräisin olevien makkaroiden ja eräiden lihatuotteiden tuomiseksi

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 521/2009, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 1382/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

16

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2009/50/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten

17

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/470/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä toukokuuta 2009, tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista (Kodifioitu toisinto)

30

 

 

Komissio

 

 

2009/471/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2009, päätösten 2008/603/EY, 2008/691/EY ja 2008/751/EY muuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädettyjä alkuperäsääntöjä koskevien tilapäisten poikkeusten laajentamisen osalta tonnikalaa ja tonnikalafileitä koskevan erityistilanteen huomioon ottamiseksi Mauritiuksessa, Seychelleissä ja Madagaskarissa (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4543)

46

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top