EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:008:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 8, 13. tammikuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 8

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
13. tammikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 17/2009, annettu 12 päivänä tammikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/101/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään (1)

3

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/14/EY

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 2008, maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen vuosittaisesta jakautumisesta jäsenvaltioille 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella tehdyn päätöksen 2006/636/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8370)

22

 

 

2009/15/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 510/2006 säädettyyn suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjaamista koskevan hakemuksen hylkäämisestä (Džiugas) [SMM] (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8423)

24

 

 

2009/16/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 510/2006 säädettyyn suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjaamista koskevan hakemuksen hylkäämisestä (Germantas) (SMM) (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8430)

25

 

 

2009/17/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2008, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevän asiantuntijakomitean perustamisesta

26

 

 

2009/18/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2008, vauvojen kävelytuoleja koskevan standardin EN 1273:2005 mukaisuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY yleisen turvallisuusvaatimuksen kanssa ja asiaa koskevien viitetietojen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8616)  (1)

29

 

 

2009/19/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä tammikuuta 2009, päätöksen 2008/655/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman hyväksymisestä tietyissä jäsenvaltioissa ja yhteisön rahoitusosuuden määrän vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008 (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8966)

31

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 543/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimusten osalta (EUVL L 157, 17.6.2008)

33

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top