EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:344:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 344, 20. joulukuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 344

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
20. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1299/2008, annettu 9 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja yhteisön tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2009 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1300/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1301/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

*

Komission asetus (EY, Euratom) N:o 1302/2008, annettu 17 päivänä joulukuuta 2008, poissulkemisia koskevasta keskustietokannasta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1303/2008, annettu 18. päivänä joulukuuta 2008, varainhoitovuodelle 2009 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille annetun asetuksen (EY) N:o 983/2008 oikaisemisesta

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1304/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 1266/2007 muuttamisesta niiden edellytysten osalta, jotka koskevat poikkeuksen myöntämistä tietyille taudille alttiisiin lajeihin kuuluville eläimille neuvoston direktiivissä 2000/75/EY säädetystä poisvientikiellosta (1)

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1305/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Maroilles ou Marolles (SAN))

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1306/2008, annettu 17 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II lueteltujen kalastustuotteiden yhteisön myyntihinnoista kalastusvuonna 2009

35

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1307/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, eräille kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2009 vahvistettavista viitehinnoista

37

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1308/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, eräiden kalastustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen määrästä kalastusvuonna 2009

41

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1309/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I lueteltujen kalastustuotteiden yhteisön vetäytymis- ja myyntihinnoista kalastusvuonna 2009

42

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1310/2008 annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, kalastusvuoden 2009 aikana markkinoilta poistettujen kalastustuotteiden taloudellisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävistä kiinteistä arvoista

52

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1311/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, tietyille kalastustuotteille kalastusvuonna 2009 myönnettävän siirtotuen ja kiinteän tuen määrästä

54

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1312/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, muuntokurssien, jalostuskustannusten ja sivutuotteiden arvon vahvistamisesta riisin eri jalostusasteille (Kodifioitu toisinto)

56

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1313/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 501/2008 muuttamisesta

61

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1314/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 102. kerran

64

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1315/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

66

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1316/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

68

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1317/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

70

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1318/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 536/2007 avatussa Amerikan yhdysvalloille myönnetyssä tariffikiintiössä joulukuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

72

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1319/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1384/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Israelista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

73

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1320/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1383/2007 avatussa tariffikiintiössä vuoden 2008 joulukuun ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Turkista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

75

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1321/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 616/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2008 seitsemän ensimmäisen päivän kuluessa haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

76

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/125/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta alumiinifosfidin, kalsiumfosfidin, magnesiumfosfidin, symoksaniilin, dodemorfin, 2,5-diklooribentsoehappometyyliesterin, metamitronin, sulkotrionin, tebukonatsolin ja triadimenolin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (1)

78

 

*

Komission direktiivi 2008/127/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta useiden tehoaineiden sisällyttämiseksi siihen (1)

89

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/965/EY

 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2008, eräille yhteisön vertailulaboratorioille eläinten terveyden ja elävien eläinten alalla myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2009 (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7667)

112

 

 

2008/966/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesta alustavasta luettelosta arovyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8066)

117

 

 

2008/967/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, hiilimonoksidin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8077)  (1)

121

 

 

2008/968/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, luvan antamisesta Mortierella alpina -sienestä saatavan runsaasti arakidonihappoa sisältävän öljyn saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8080)

123

 

 

2008/969/EY, Euratom

 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, komission tulojen ja menojen hyväksyjien ja toimeenpanovirastojen käyttöön tarkoitetusta ennakkovaroitusjärjestelmästä

125

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2008/970/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPOL COPPS/1/2008, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, palestiinalaisalueilla toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation johtajan nimittämisestä

139

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top