EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:335:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 335, 13. joulukuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 335

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
13. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1241/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1242/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, yhteisön maatilatypologiasta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1243/2008, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, direktiivin 2006/141/EY liitteiden III ja VI muuttamisesta tiettyjen äidinmaidonkorvikkeiden koostumusvaatimusten osalta (1)

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1244/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta ”alkuperätuotteiden” käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kambodžan erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1614/2000 muuttamisesta

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1245/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta ”alkuperätuotteiden” käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Nepalin erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1615/2000 muuttamisesta

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1246/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 479/2008 23 artiklan 2 kohdan ja liitteiden II ja III muuttamisesta viinialan yhteisen markkinajärjestelyn määrärahojen maaseudun kehittämiseen siirtämisen osalta

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1247/2008, annettu 11 päivänä joulukuuta 2008, asetuksista (EY) N:o 2402/96, (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 955/2005, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 1964/2006, (EY) N:o 1002/2007, (EY) N:o 27/2008 ja (EY) N:o 1067/2008 poikkeamisesta bataattien, maniokkitärkkelyksen, maniokin, viljan, riisin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2009 sekä asetuksista (EY) N:o 382/2008, (EY) N:o 1518/2003, EY) N:o 596/2004 ja (EY) N:o 633/2004 poikkeamisesta naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-alojen vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2009

35

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/939/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamiseksi

39

Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan kirjeenvaihtona tehtävä sopimus Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamisesta

41

 

 

Komissio

 

 

2008/940/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä lokakuuta 2008, yhteisön osarahoittamista tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisista hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmista laadittavia raportteja koskevista vakiovaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6032)  (1)

61

 

 

2008/941/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2008, eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7803)  (1)

91

 

 

2008/942/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yhteisöjen virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on yhteisön ulkopuolisessa maassa, palkkoihin 1 päivästä elokuuta 2007, 1 päivästä syyskuuta 2007, 1 päivästä lokakuuta 2007, 1 päivästä marraskuuta 2007, 1 päivästä joulukuuta 2007 ja 1 päivästä tammikuuta 2008 sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

94

 

 

2008/943/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, luuöljyn jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8083)  (1)

97

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä

99

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top