EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:294:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 294, 01. marraskuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 294

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
1. marraskuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1073/2008, annettu 31 päivänä lokakuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1074/2008, annettu 31 päivänä lokakuuta 2008, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1249/96 muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1075/2008, annettu 31 päivänä lokakuuta 2008, vilja-alalla 1 päivästä marraskuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

6

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/827/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 2008, Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VI lisäyksen muuttamisesta tiettyjen Bulgariassa sijaitsevien maidonjalostamoiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6042)  (1)

9

 

 

2008/828/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 2008, päätöksen 2007/716/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä liha- ja maitoalan laitoksista Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6044)  (1)

11

 

 

2008/829/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 2008, jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella tehdyn päätöksen 2007/453/EY liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6274)  (1)

14

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1072/2008, annettu 30 päivänä lokakuuta 2008, vilja-alalla 16 päivänä lokakuuta 2008 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1003/2008 muuttamisesta (EUVL L 290, 31.10.2008)

16

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top