EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:213:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 213, 08. elokuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 213

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
8. elokuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 788/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A ja B olevien maksukyvyttömyysmenettelyjä ja likvidaatiomenettelyjä koskevien luetteloiden muuttamisesta sekä mainitun asetuksen liitteiden A, B ja C kodifioinnista

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 789/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Algeriasta, Valko-Venäjältä, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen tuonnissa asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen annetun asetuksen (EY) N:o 1911/2006 muuttamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 790/2008, annettu 7 päivänä elokuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 791/2008, annettu 7 päivänä elokuuta 2008, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 792/2008, annettu 7 päivänä elokuuta 2008, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 793/2008, annettu 7 päivänä elokuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 säädetyn pysyvän valkoisen sokerin tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 794/2008, annettu 7 päivänä elokuuta 2008, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 795/2008, annettu 7 päivänä elokuuta 2008, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 796/2008, annettu 5 päivänä elokuuta 2008, Saksan lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen kieltämisestä alueella IIIa, EY:n vesillä alueilla IIIb, IIIc ja IIId

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 797/2008, annettu 7 päivänä elokuuta 2008, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

29

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2008/71/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (Kodifioitu toisinto)

31

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/647/EY, Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean suomalaisen jäsenen nimeämisestä

37

 

 

2008/648/EY, Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

38

 

 

Komissio

 

 

2008/649/EY

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä heinäkuuta 2008, Venäjältä peräisin olevien urean ja ammoniumnitraatin liuosseosten tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjotun sitoumuksen hyväksymisestä

39

 

 

2008/650/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä heinäkuuta 2008, eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 82/894/ETY muuttamisesta tiettyjen tautien lisäämiseksi ilmoitettavien tautien luetteloon ja sian enteroviruksen aiheuttaman enkefalomyeliitin poistamiseksi kyseisestä luettelosta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3943)  (1)

42

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2008/651/YUTP/YOS, tehty 30 päivänä kesäkuuta 2008, Euroopan unionista saatujen lentoliikenteenharjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

47

Euroopan unionin ja Australian välinen Sopimus lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle

49

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/652/YUTP, hyväksytty 7 päivänä elokuuta 2008, Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/140/YUTP muuttamisesta

58

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top