EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:205:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 205, 01. elokuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 205

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
1. elokuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 752/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 753/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, tuottajaryhmittymien hyväksymisestä humala-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1299/2007 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 754/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta (1)

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 755/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen II muuttamisesta (1)

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 756/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, vilja-alalla 1 päivästä elokuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 757/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 758/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 711/2008 muuttamisesta

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 759/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 712/2008 muuttamisesta

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 760/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kaseiinin ja kaseinaattien käyttöä juustojen valmistuksessa koskevien lupien osalta

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 761/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

26

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2008/72/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan (Kodifioitu toisinto) (1)

28

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/628/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kumppanuuden perustavaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

40

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kumppanuuden perustavan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

42

 

 

Komissio

 

 

2008/629/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2008, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti annetun päätöksen 2005/56/EY muuttamisesta

47

 

 

2008/630/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008, Bangladeshista tuotaviin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin äyriäisiin sovellettavista kiireellisistä toimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3698)  (1)

49

 

 

2008/631/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä heinäkuuta 2008, päätöksen 2006/805/EY muuttamisesta tiettyjen liitteessä esitettyjen jäsenvaltioiden alueiden osalta ja päätöksen soveltamisen jatkamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3964)  (1)

51

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/632/YUTP, hyväksytty 31 päivänä heinäkuuta 2008, Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen kannan 2004/161/YUTP muuttamisesta

53

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top