EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:162:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 162, 21. kesäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 162

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
21. kesäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 583/2008, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 584/2008, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta kalkkunoissa esiintyvän Salmonella enteritidiksen ja Salmonella typhimuriumin vähentämistä koskevan yhteisön tavoitteen osalta (1)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 585/2008, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Kattegatissa

9

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/54/EY annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun direktiivin 95/50/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

11

 

*

Komission direktiivi 2008/62/EY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2008, tietyistä poikkeuksista sellaisten viljelykasvien maatiaiskantojen ja -lajikkeiden hyväksymiseksi, jotka ovat luonnostaan sopeutuneet paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin ja joita uhkaa geneettinen köyhtyminen, sekä kyseisten maatiaiskantojen ja -lajikkeiden siementen ja siemenperunoiden pitämiseksi kaupan (1)

13

 

*

Komission direktiivi 2008/63/EY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2008, kilpailusta telepäätelaitemarkkinoilla (Kodifioitu toisinto)  (1)

20

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 586/2008/EY, tehty 17 päivänä kesäkuuta 2008, yksinkertaistetusta menettelystä henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että jäsenvaltiot hyväksyvät kauttakulussa alueidensa läpi yksipuolisesti tietyt Sveitsin ja Liechtensteinin myöntämät oleskeluluvat, tehdyn päätöksen N:o 896/2006/EY muuttamisesta

27

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto

 

 

2008/469/EY

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 5 päivänä kesäkuuta 2008, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla

30

 

 

Komissio

 

 

2008/470/EY

 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2008, muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja T25) käytön ja myynnin väliaikaisesta kieltämisestä Itävallassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1715)  (1)

31

 

 

SUOSITUKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/471/EY

 

*

Komission suositus, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, seuraavien aineiden riskinvähentämistoimenpiteiksi: triklooorietyleeni; bentseeni ja 2-metoksi-2-metyylibutaani (TAME) (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2271)  (1)

34

 

 

2008/472/EY

 

*

Komission suositus, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, seuraavien aineiden riskinvähentämistoimenpiteistä: 2,3-epoksipropyylitrimetyyliammoniumkloridi (Eptac), (3-kloori-2-hydroksypropyyli)trimetyyliammoniumkloridi (Chptac) ja heksakloorisyklopentadieeni (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2316)  (1)

37

 

 

2008/473/EY

 

*

Komission suositus, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2008, lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen siviilioikeudellisen vastuun rajoittamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2274)  (1)

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top