EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:158:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 158, 18. kesäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 158

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
18. kesäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 551/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 552/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, asetusten (EY) N:o 2430/1999, (EY) N:o 2380/2001 ja (EY) N:o 1289/2004 muuttamisesta eläinten ruokinnassa käytettävien tiettyjen lisäaineiden hyväksynnän ehtojen osalta (1)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 553/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen VII muuttamisesta (1)

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 554/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, 6-fytaasin (Quantum Phytase) hyväksymisestä rehun lisäaineena (1)

14

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/60/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008 elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista (Kodifioitu toisinto)  (1)

17

 

*

Komission direktiivi 2008/61/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, edellytyksistä, joilla neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteissä I–V lueteltuja tiettyjä haitallisia organismeja, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa tuoda yhteisöön tai sen tietyille suojelluille alueille taikka siirtää yhteisössä tai sen tietyillä suojelluilla alueilla kokeellisia tai tieteellisiä tarkoituksia tai lajikevalintatyötä varten (Kodifioitu toisinto)

41

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/451/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti otettaviin kansallisiin asiantuntijoihin ja siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä tehdyillä päätöksillä 2003/479/EY ja 2007/829/EY säädettyjen korvausten tarkistamisesta

56

 

 

Komissio

 

 

2008/452/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä kesäkuuta 2008, tietyistä siirtymätoimenpiteistä raakamaidon toimittamisessa maidonjalostuslaitoksiin ja kyseisen maidon jalostamisessa Romaniassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 vaatimusten osalta tehdyn päätöksen 2007/27/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2404)  (1)

58

 

 

2008/453/EY

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 2008, päätöksen 2006/139/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse laitoksesta, joka on Yhdysvalloissa hyväksytty pitämään kantakirjaa tai rekisteriä sikojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2472)  (1)

60

 

 

SUOSITUKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/454/EY

 

*

Komission suositus, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, seuraavien aineiden riskinvähentämistoimenpiteistä: natriumkromaatti; natriumdikromaatti ja 2,2′,6,6′-tetrabromi-4,4′-isopropylideenidifenoli (tetrabromibisfenoli A) (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2256)  (1)

62

 

 

2008/455/EY

 

*

Komission suositus, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, seuraavien aineiden riskinvähentämistoimenpiteiksi: kromitrioksidi; ammoniumdikromaatti ja kaliumdikromaatti (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2326)  (1)

65

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top