EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:060:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 60, 05. maaliskuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 60

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
5. maaliskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 199/2008, annettu 25 päivänä helmikuuta 2008, kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 200/2008, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 201/2008, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 202/2008, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen asettamien tiedelautakuntien määrän ja nimien osalta (1)

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 203/2008, 4 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen III muuttamisesta gamitromysiinin osalta (1)

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 204/2008, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2008, osittain tai kokonaan hiotusta riisistä 5 päivänä maaliskuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

21

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/188/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Malediivien tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

22

 

 

2008/189/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Georgian hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

23

 

 

2008/190/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

24

 

 

2008/191/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

25

 

 

2008/192/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Uruguayn itäisen tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

26

 

 

2008/193/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

27

 

 

2008/194/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Singaporen tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

28

 

 

2008/195/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Kirgisian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

29

 

 

2008/196/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Malesian hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

30

 

 

2008/197/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Paraguayn tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

31

 

 

2008/198/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

32

 

 

2008/199/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustavaan Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

33

 

 

Komissio

 

 

2008/200/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä helmikuuta 2008, Argentiinan ylläpitämän tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuontiin liittyvän kauppakäytäntöjä koskevan tutkimusmenettelyn päättämisestä

34

 

 

2008/201/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2008, yhteisön kalastuksenvalvontaviraston nimeämisestä tiettyjä asetuksen (EY) N:o 1042/2006 mukaisia tehtäviä suorittavaksi laitokseksi sekä yhteisön kalastustarkastajien ja tarkastuskeinojen luettelon hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2007/166/EY muuttamisesta

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top