EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:059:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 59, 04. maaliskuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 59

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
4. maaliskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 195/2008, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 196/2008, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 197/2008, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän merkittävien muutosten hyväksymisestä (Queijo Serra da Estrela (SAN))

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 198/2008, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 92. kerran

10

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/180/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

12

 

 

2008/181/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

14

 

 

2008/182/Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 2008, fuusio-ohjelmaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta 16 päivänä joulukuuta 1980 tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta

15

 

 

2008/183/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2008, alueiden komitean italialaisen varajäsenen nimeämisestä

17

 

 

2008/184/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä helmikuuta 2008, uuden jäsenen nimittämisestä Euroopan yhteisöjen komissioon

18

 

 

Komissio

 

 

2008/185/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä helmikuuta 2008, Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 669) (Kodifioitu toisinto) (1)

19

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/186/YUTP, hyväksytty 3 päivänä maaliskuuta 2008, Irakista hyväksytyn yhteisen kannan 2003/495/YUTP muuttamisesta

31

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/187/YUTP, hyväksytty 3 päivänä maaliskuuta 2008, Komorien liittoon kuuluvan Anjouanin laittomaan hallitukseen kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

32

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top