EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:022:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 22, 25. tammikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 22

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
25. tammikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 57/2008, annettu 24 päivänä tammikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 58/2008, annettu 24 päivänä tammikuuta 2008, pysyvien tarjouskilpailujen avaamisesta jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla annetun asetuksen (EY) N:o 712/2007 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 59/2008, annettu 24 päivänä tammikuuta 2008, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 91. kerran

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 60/2008, annettu 24 päivänä tammikuuta 2008, asetuksesta (EY) N:o 327/98 poikkeamisesta siltä osin kuin se koskee kokonaan ja osittain hiotun riisin tuontia koskevan tariffikiintiön jakoa osakausiin vuonna 2008

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 61/2008, annettu 24 päivänä tammikuuta 2008, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen II muuttamisesta dinoprostonin osalta (1)

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 62/2008, annettu 24 päivänä tammikuuta 2008, viinialan vientitodistusten antamisesta

10

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/74/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

11

Lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä

13

 

 

2008/75/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä tammikuuta 2008, kansainvälisessä kahvineuvostossa esitettävästä yhteisön kannasta vuoden 2007 kansainvälisen kahvisopimuksen tallettajan nimeämiseen

20

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission direktiivi 2007/53/EY, annettu 29 päivänä elokuuta 2007, kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (EUVL L 226, 30.8.2007)

21

 

*

Oikaistaan komission direktiivi 2008/4/EY, annettu 9 päivänä tammikuuta 2008, direktiivin 94/39/EY muuttamisesta poikimahalvausriskin (maitokuumeen vaaran) vähentämiseen tarkoitettujen rehujen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 6, 10.1.2008)

21

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top