EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:016:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 16, 19. tammikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 16

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
19. tammikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 41/2008, annettu 14 päivänä tammikuuta 2008, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Amerikan yhdysvalloista ja Venäjältä peräisin olevien piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistettujen suuntaisrakeisten levyvalmisteiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1371/2005 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 42/2008, annettu 18 päivänä tammikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 43/2008, annettu 18 päivänä tammikuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 2402/96 avatusta maniokkitärkkelystä koskevasta yhteisön tariffikiintiöstä 15 päivänä tammikuuta 2008 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 44/2008, annettu 18 päivänä tammikuuta 2008, kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4195 ja 09.4182, vuoden 2008 tammikuun ensimmäisten kymmenen päivän aikana jätettyjen Uudesta-Seelannista peräisin olevaa voita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 45/2008, annettu 18 päivänä tammikuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 46/2008, annettu 18 päivänä tammikuuta 2008, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 90. kerran

11

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/62/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 2007, Puolan tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdan nojalla tiedoksi antamista muuntogeenisiä organismeja koskevan kansallisen lakiesityksen 111 ja 172 pykälästä siltä osin kuin niissä poiketaan geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2001/18/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4697)  (1)

17

 

 

2008/63/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, päätösten 2002/231/EY, 2002/255/EY, 2002/272/EY, 2002/371/EY, 2003/200/EY ja 2003/287/EY muuttamisesta yhteisön ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6800)  (1)

26

 

 

2008/64/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2007, Belgian pyytämän, Flanderin aluetta koskevan poikkeuksen myöntämisestä vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6654)

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top