EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:340:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 340, 22. joulukuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 340

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
22. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1558/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2007

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1559/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä ja asetuksen (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta

8

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1560/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 21/2004 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten elektronisen tunnistamisen käyttöönottopäivämäärästä

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1561/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1562/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1563/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2008

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1564/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, Kanadasta peräisin olevan sianlihan tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 979/2007 muuttamisesta

36

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1565/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta

37

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1566/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, kalastustoimia koskevien tietojen sähköisestä kirjaamisesta ja toimittamisesta sekä kaukohavaintokeinoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1966/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

46

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1567/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, kiintiön ulkopuolisen isoglukoosin viennin määrällisen rajoituksen vahvistamisesta markkinointivuoden 2007/2008 loppuun

58

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1568/2007, annettu 21 joulukuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 951/2006 muuttamisesta tiettyjen hedelmä- ja vihannesjalosteissa käytettyjen sokereiden vientitukien osalta

62

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1569/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla

66

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1570/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I lueteltujen kalastustuotteiden yhteisön vetäytymis- ja myyntihinnoista kalastusvuonna 2008

69

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1571/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II lueteltujen kalastustuotteiden yhteisön myyntihinnoista kalastusvuonna 2008

77

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1572/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, eräille kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2008 vahvistettavista viitehinnoista

79

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1573/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, tietyille kalastustuotteille kalastusvuonna 2008 myönnettävän siirtotuen ja kiinteän tuen määrästä

83

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1574/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, eräiden kalastustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen määrästä kalastusvuonna 2008

85

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1575/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, kalastusvuoden 2008 aikana markkinoilta vedettyjen kalastustuotteiden taloudellisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävistä kiinteistä arvoista

86

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1576/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisen tai käytön osalta annetun asetuksen (EY) N:o 92/2005 muuttamisesta (1)

89

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/866/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, Schengenin konsultointiverkoston osan 1 muuttamisesta (tekniset eritelmät)

92

 

 

2007/867/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona GATT 1994 –sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL määrätyn Uuden-Seelannin voita koskevan WTO-tariffikiintiön muuttamiseksi

95

Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL määrätyn Uuden-Seelannin voita koskevan WTO-tariffikiintiön muuttamiseksi

96

 

 

2007/868/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä päätöksen 2007/445/EY kumoamisesta

100

 

 

Komissio

 

 

2007/869/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2007, lintuinfluenssaa useissa kolmansissa maissa koskevista tietyistä suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2005/692/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6693)  (1)

104

 

 

2007/870/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2007, vuoden 2008 suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten ja sikatiloilla olevien sikojen hätärokottamiseksi kyseistä tautia vastaan Romaniassa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6699)

105

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2007/871/YUTP

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2007/871/YUTP, hyväksytty 20 päivänä joulukuuta 2007, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP ajantasaistamisesta sekä yhteisen kannan 2007/448/YUTP kumoamisesta

109

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top