EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:337:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 337, 21. joulukuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 337

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
21. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1530/2007/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2007, EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1531/2007, annettu 10 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta

2

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1532/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista annetun asetuksen (ETY) N:o 3491/90 muuttamisesta

19

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1533/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 41/2007 muuttamisesta eräiden kalakantojen kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten osalta

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1534/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

33

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1535/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla

35

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1536/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien magnesiittitiilien tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1659/2005 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

42

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1537/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, jalostusteollisuudelle ajanjaksolla 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2007 toimitettuja tonnikaloja koskevan hyvityksen myöntämisestä tuottajajärjestöille

46

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1538/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 327/98 muuttamisesta

49

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1539/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, skotlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2007/2008

50

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1540/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, irlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2007/2008

52

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1541/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, sokerin tuontia kolmansiin maihin koskevien tullimuodollisuuksien täyttymisen todistamisesta asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan mukaisesti

54

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1542/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, sillin, makrillin ja piikkimakrillin purkamis- ja punnitsemismenettelyistä

56

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1543/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 581/2004 ja rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 582/2004 muuttamisesta

62

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1544/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2707/2000 muuttamisesta

64

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1545/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, puhdistamoihin 1 päivän lokakuuta 2007 ja 30 päivän syyskuuta 2008 välisenä ajanjaksona toimitettavan, AKT-maista ja Intiasta peräisin olevan raa’an ruokosokerin täydentävän määrän vahvistamisesta

67

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1546/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1898/2005 muuttamisesta

68

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1547/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, siirtymäkauden vahvistamisesta Kap Verden tasavallan poistamiseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 mukaisen vähiten kehittyneitä maita koskevan erityisen menettelyn edunsaajamaiden luettelosta

70

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1548/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen, annetun asetuksen (EY) N:o 1973/2004 muuttamisesta

71

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1549/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 616/2007 muuttamisesta

75

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1550/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 796/2004 muuttamisesta

79

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1551/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

85

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1552/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

87

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1553/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

89

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1554/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

90

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1555/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

91

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1556/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

94

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1557/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

98

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/76/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta fludioksonilin, klomatsonin ja prosulfokarbin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (1)

100

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/858/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 2007, yhteisön kasvilajikeviraston valituslautakunnan puheenjohtajan ja hänen sijaisensa nimittämisestä

105

 

 

2007/859/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 2007, pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välisen, maniokin tuotantoa, kaupan pitämistä ja kauppaa koskevan yhteistyösopimuksen muuttamiseksi

106

Pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välisen, maniokin tuotantoa, kaupan pitämistä ja kauppaa koskevan yhteistyösopimuksen muuttamisesta

108

 

 

2007/860/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2007, yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Libanonille

111

 

 

2007/861/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamiseksi

113

Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan kirjeenvaihtona tehtävä sopimus Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamisesta

114

 

 

Komissio

 

 

2007/862/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2007, päätöksen 2006/805/EY muuttamisesta eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden osalta klassisen sikaruton torjumiseksi Unkarissa ja Slovakiassa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6158)  (1)

119

 

 

2007/863/EY

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2007, Yhdistyneen kuningaskunnan pyytämän, Pohjois-Irlantia koskevan poikkeuksen myöntämisestä vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6281)

122

 

 

2007/864/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-alan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6490)  (1)

127

 

 

2007/865/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XII olevan lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-alan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6494)  (1)

129

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top