EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:304:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 304, 22. marraskuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 304

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
22. marraskuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1354/2007, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007, kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (REACH) koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi (1)

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1355/2007, annettu 19 päivänä marraskuuta 2007, autonomisista siirtymätoimenpiteistä uusien yhteisön tariffikiintiöiden avaamiseksi Sveitsistä peräisin olevien makkaroiden ja eräiden lihatuotteiden tuontia varten

3

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1356/2007, annettu 19 päivänä marraskuuta 2007, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, kassien ja pussien tuonnissa sekä menettelyn päättämisestä tiettyjen Malesiasta peräisin olevien muovisäkkien, kassien ja pussien tuonnin osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1425/2006 muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1357/2007, annettu 21 päivänä marraskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1358/2007, annettu 21 päivänä marraskuuta 2007, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 8 osalta (1)

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1359/2007, annettu 21 päivänä marraskuuta 2007, tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä (Kodifioitu toisinto)

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1360/2007, annettu 21 päivänä marraskuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

32

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/751/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla tehtyyn sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevaan yleissopimukseen

34

 

 

Komissio

 

 

2007/752/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä marraskuuta 2007, päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloissa, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5457)  (1)

36

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/753/YUTP, hyväksytty 19 päivänä marraskuuta 2007, Korean demokraattisessa kansantasavallassa toteutettavien IAEA:n monitorointi- ja todentamistoimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

38

 

 

IV   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

ETA:n sekakomitea

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 63/2007, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

43

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 64/2007, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007 yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

45

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 65/2007, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

47

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 66/2007, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

49

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 67/2007, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

51

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 68/2007, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

52

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 69/2007, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

53

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 70/2007, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

54

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 71/2007, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

56

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top