EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:288:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 288, 06. marraskuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 288

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
6. marraskuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1292/2007, annettu 30 päivänä lokakuuta 2007, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun perusteella, sekä kyseistä tuontia koskevan, asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun päättämisestä

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1293/2007, annettu 30 päivänä lokakuuta 2007, Taiwanista peräisin olevien kirjoitettavien CD-levyjen tuonnissa asetuksella (EY) N:o 1050/2002 käyttöön otettujen polkumyyntitullien kumoamisesta ja niiden palauttamisen tai peruuttamisen sallimisesta sekä Intiasta peräisin olevien kirjoitettavien CD-levyjen tuonnissa asetuksella (EY) N:o 960/2003 käyttöön otettujen tasoitustullien kumoamisesta, niiden palauttamisen tai peruuttamisen sallimisesta ja menettelyn päättämisestä niiden osalta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1294/2007, annettu 5 päivänä marraskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1295/2007, annettu 5 päivänä marraskuuta 2007, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1296/2007, annettu 5 päivänä marraskuuta 2007, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Skagerrakissa

25

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta (1)

27

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/710/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä lokakuuta 2007, Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VII lisäyksen B muuttamisesta Romanian tiettyjen liha-, siipikarjanliha-, kala- sekä maito- ja maitotuotealan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5210)  (1)

35

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2007/711/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös BiH/11/2007, tehty 25 päivänä syyskuuta 2007, Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation EU-joukkojen komentajan nimittämisestä

60

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top