EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:283:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 283, 27. lokakuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 283

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
27. lokakuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/2007, annettu 9 päivänä lokakuuta 2007, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 318/2006 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1261/2007, annettu 9 päivänä lokakuuta 2007, yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 320/2006 muuttamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1262/2007, annettu 26 päivänä lokakuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1263/2007, annettu 26 päivänä lokakuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 290/2007 muuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklassa tarkoitettujen puhdistustarpeiden osalta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1264/2007, annettu 26 päivänä lokakuuta 2007, yhteisön sokerialan väliaikaista rakenneuudistusjärjestelmää koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 968/2006 muuttamisesta

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1265/2007, annettu 26 päivänä lokakuuta 2007, ilma-aluksen ja maa-aseman välisessä puheviestinnässä käytettävää kanavaväliä koskevista vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten (1)

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1266/2007, annettu 26 päivänä lokakuuta 2007, neuvoston direktiivin 2000/75/EY täytäntöönpanosäännöistä bluetongue-taudin torjunnan, seurannan ja valvonnan sekä tiettyjen bluetongue-taudille alttiiden lajien eläinten siirtoja koskevien rajoitusten osalta (1)

37

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1267/2007, annettu 26 päivänä lokakuuta 2007, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen erityisistä edellytyksistä sianliha-alalla

53

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1268/2007, annettu 25 päivänä lokakuuta 2007, Saksan lipun alla purjehtivien alusten sillinkalastuksen kieltämisestä ICES-alueella III a

55

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1269/2007, annettu 25 päivänä lokakuuta 2007, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

57

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1270/2007, annettu 25 päivänä lokakuuta 2007, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella III a ja EY:n vesillä alueilla III b, III c ja III d

59

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1271/2007, annettu 26 päivänä lokakuuta 2007, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

61

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/691/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 2006, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/F/38.121 – Putken liittimet) (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4180)  (1)

63

 

 

2007/692/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä lokakuuta 2007, muuntogeenisestä sokerijuurikkaasta H7-1 (KM-ØØØH71-4) valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5125)  (1)

69

 

 

2007/693/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä lokakuuta 2007, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen Kanadassa liittyvistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5202)  (1)

72

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top