EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:258:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 258, 04. lokakuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 258

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
4. lokakuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1151/2007, annettu 26 päivänä syyskuuta 2007, tiettyjen Sveitsistä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia koskevien yhteisön autonomisten siirtymäkauden tariffikiintiöiden avaamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1152/2007, annettu 26 päivänä syyskuuta 2007, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttamisesta

3

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1153/2007, annettu 26 päivänä syyskuuta 2007, maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista lisäsäännöistä kulutukseen tarkoitetun maidon osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2597/97 muuttamisesta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1154/2007, annettu 3 päivänä lokakuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1155/2007, annettu 3 päivänä lokakuuta 2007, sokerialan tuotteiden 24 päivän ja 28 päivän syyskuuta 2007 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti sovellettavasta jakokertoimesta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1156/2007, annettu 3 päivänä lokakuuta 2007, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Münchener Bier (SMM))

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1157/2007, annettu 3 päivänä lokakuuta 2007, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän merkittävän muutoksen hyväksymisestä (Sierra Mágina (SAN))

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1158/2007, annettu 2 päivänä lokakuuta 2007, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten punasimpunkalastuksen kieltämisestä NAFO 3M -alueella

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1159/2007, annettu 2 päivänä lokakuuta 2007, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen aloittamisesta uudelleen ICES-alueilla III a ja III b, c, d (EY:n vedet)

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1160/2007, annettu 3 päivänä lokakuuta 2007, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VIII c, IX ja X sekä EY:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1161/2007, annettu 3 päivänä lokakuuta 2007, Suomen lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen kieltämisestä Itämerellä ICES-alueilla III b, c, d (EY:n vedet)

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1162/2007, annettu 3 päivänä lokakuuta 2007, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten mustahuotrakalan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla V, VI, VII ja XII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

25

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2007/61/EY, annettu 26 päivänä syyskuuta 2007, tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista elintarvikkeena käytettävistä säilötyistä maidoista annetun direktiivin 2001/114/EY muuttamisesta

27

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2007/637/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä syyskuuta 2007, alueiden komitean neljän espanjalaisen varsinaisen jäsenen ja seitsemän espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä

29

 

 

2007/638/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 2007, matalapatogeenistä lintuinfluenssaa vastaan Italiassa annettavista siipikarjan hätärokotuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4393)

31

 

 

2007/639/EY

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä lokakuuta 2007, yhteisen mallin laatimisesta tietojen toimittamista varten pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4409)

39

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission direktiivi 2007/54/EY, annettu 29 päivänä elokuuta 2007, kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteiden II ja III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (EUVL L 226, 30.8.2007)

44

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top