EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:159:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 159, 20. kesäkuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 159

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
20. kesäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 681/2007, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2007, maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien maksukyvyttömyysmenettelyjä, likvidaatiomenettelyjä ja selvittäjiä koskevien luetteloiden muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 682/2007, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2007, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Thaimaasta peräisin olevien jyvinä tuotavien valmistettujen tai säilöttyjen sokerimaissien tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 683/2007, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 684/2007, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2007, sianlihan vientitukien vahvistamisesta

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 685/2007, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2007, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 686/2007, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä kesäkuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 687/2007, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä kesäkuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

34

 

*

Komission asetus (EY) N:o 688/2007, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 2771/1999 muuttamisesta myyntiin pantavan interventiovoin varastoon saapumisen osalta

36

 

 

Komission asetus (EY) N:o 689/2007, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

37

 

*

Komission asetus (EY) N:o 690/2007, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2007, tietyistä Libanonia koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1412/2006 muuttamisesta

39

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/424/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2007, tiettyjen Thaimaasta peräisin olevien jyvinä tuotavien valmistettujen tai säilöttyjen sokerimaissien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjottujen sitoumusten hyväksymisestä

42

 

 

SUOSITUKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/425/EY

 

*

Komission suositus, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanon valvontatoimista (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2551)

45

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

Euroopan keskuspankki

 

 

2007/426/EY

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 31 päivänä toukokuuta 2007, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista annettujen suuntaviivojen EKP/2004/15 muuttamisesta (EKP/2007/3)

48

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2007/427/YUTP, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Bosnia ja Hertsegovinaan

63

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top