EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:139:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 139, 31. toukokuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 139

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
31. toukokuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 584/2007, annettu 30 päivänä toukokuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 585/2007, annettu 30 päivänä toukokuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 586/2007, annettu 30 päivänä toukokuuta 2007, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1445/95 muuttamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 587/2007, annettu 30 päivänä toukokuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden juustojen yksityistä varastointia varastointijaksolla 2007/2008 koskevan yhteisön tuen myöntämisen osalta

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 588/2007, annettu 30 päivänä toukokuuta 2007, Grana Padano-, Parmigiano Reggiano- ja Provolone-juuston yksityiselle varastoinnille annettavan tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2659/94 muuttamisesta

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 589/2007, annettu 30 päivänä toukokuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta sen määrän osalta, josta alkaen tomaateista, aprikooseista, sitruunoista, luumuista, persikoista, nektariineista, päärynöistä ja syötäväksi tarkoitetuista viinirypäleistä kannetaan lisätullia

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 590/2007, annettu 30 päivänä toukokuuta 2007, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (tomaatit)

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 591/2007, annettu 30 päivänä toukokuuta 2007, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

20

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/29/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 2007, direktiivin 96/8/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse laihdutukseen tarkoitettujen vähäenergiaisten elintarvikkeiden merkinnöistä, mainonnasta tai kaupanpidosta (1)

22

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/365/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, kiireellisistä toimenpiteistä Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen ehkäisemiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2161)

24

 

 

2007/366/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, tiodikarbin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2165)  (1)

28

 

 

2007/367/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, yhteisön rahoitustuen myöntämisestä Italialle bluetongue-tautia koskevien epidemiologisten tietojen keruu- ja analysointijärjestelmän täytäntöönpanoa varten (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2166)

30

 

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

 

 

2007/368/EY, Euratom

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, tuomarin nimittämisestä Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen

32

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/369/YUTP, 30 päivältä toukokuuta 2007, Euroopan unionin Afganistanissa toteuttaman poliisioperaation perustamisesta (EUROPOL Afganistan)

33

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top