EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:098:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 98, 13. huhtikuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 98

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
13. huhtikuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 393/2007, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 394/2007, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2007, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen I muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 395/2007, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 396/2007, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 397/2007, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2007, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 398/2007, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2007, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 399/2007, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2007, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 400/2007, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2007, tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1183/2005 muuttamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 401/2007, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2007, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

22

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/227/EY

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä huhtikuuta 2007, päätöksen 2005/393/EY muuttamisesta niiltä osin kuin se koskee bluetongue-tautiin liittyviä rajoitusvyöhykkeitä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1525)  (1)

23

 

 

2007/228/EY

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä huhtikuuta 2007, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/2004 säädettyä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää koskevista siirtymätoimenpiteistä Romaniassa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1527)  (1)

27

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top