EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:055:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 55, 23. helmikuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 55

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
23. helmikuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 172/2007, annettu 16 päivänä helmikuuta 2007, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen muuttamisesta (1)

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 173/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 174/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 175/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 176/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 177/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 178/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 179/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 180/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 181/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 182/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 936/2006 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 183/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 38/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

27

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/129/EY

 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä helmikuuta 2007, kriittisiä käyttötarkoituksia varten Kreikassa sallittujen metyylibromidin määrien vahvistamisesta 1 päivän kesäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 nojalla (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 448)

28

 

 

2007/130/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä helmikuuta 2007, päätöksen 2003/71/EY muuttamisesta sen soveltamisajan jatkamiseksi sekä päätöksen 2003/70/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 492)  (1)

31

 

 

2007/131/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä helmikuuta 2007, radiotaajuuksien yhdenmukaisesta käytöstä yhteisössä ultralaajakaistateknologiaa hyödyntävissä laitteissa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 522)  (1)

33

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top