EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:041:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 41, 13. helmikuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 41

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
13. helmikuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 126/2007, annettu 12 päivänä helmikuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 127/2007, annettu 9 päivänä helmikuuta 2007, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 128/2007, annettu 12 päivänä helmikuuta 2007, eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta annetun asetuksen (EY) N:o 580/2004 ja eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 581/2004 muuttamisesta

6

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/89/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä helmikuuta 2007, alueiden komitean kahden alankomaalaisen jäsenen ja neljän alankomaalaisen varajäsenen nimeämisestä

8

 

 

Komissio

 

 

2007/90/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä helmikuuta 2007, radiotaajuuksien yhdenmukaisesta käytöstä 5 GHz:n taajuusalueella langattomien liityntäjärjestelmien, kuten langattomien lähiverkkojen (WAS/RLAN) toteuttamista varten tehdyn päätöksen 2005/513/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 269)  (1)

10

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2007/91/YUTP, tehty 12 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, tehdyn päätöksen 2004/197/YUTP (Athene) muuttamisesta

11

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2007/92/YUTP, hyväksytty 12 päivänä helmikuuta 2007, Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta

16

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2007/93/YUTP, hyväksytty 12 päivänä helmikuuta 2007, Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/137/YUTP muuttamisesta ja jatkamisesta

17

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2007/94/YUTP, hyväksytty 12 päivänä helmikuuta 2007, Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2002/960/YUTP muuttamisesta

19

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 43 artiklan 1 kohdan perusteella tehdyn pöytäkirjan voimaantulosta

21

 

*

Ilmoitus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaantulosta

21

 

*

Ilmoitus Epoliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 43 artiklan 1 kohdan perusteella tehdyn pöytäkirjan voimaantulosta

21

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission direktiivi 2006/8/EY, annettu 23 päivänä tammikuuta 2006, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY liitteiden II, III ja V muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (EUVL L 19, 24.1.2006)

22

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top