EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:368:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 368, 23. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 368

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
23. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1969/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja yhteisön tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2007 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1970/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1971/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2007 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1972/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1973/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1974/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1975/2006, annettu 7 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta

74

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1976/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, asetusten (EY) N:o 2204/2002, (EY) N:o 70/2001 ja (EY) N:o 68/2001 muuttamisesta niiden soveltamisajan pidentämiseksi ( 1 )

85

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1977/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, teurastetun sian yhteisön markkinahinnan laskemiseksi käytettävien painotuskertoimien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2006/2007 annetun asetuksen (EY) N:o 1201/2006 mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian unioniin liittymisen vuoksi

87

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1978/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 448/2001 muuttamisesta tuen peruutusmenettelyjä ja peruutettujen varojen uudelleenkäyttöä koskevien selvitysten antamisen osalta

89

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1979/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, kolmansista maista tuotavien säilöttyjen sienien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

91

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1980/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, asetusta (EY) N:o 2076/2002 ja päätöksiä 2001/245/EY, 2002/928/EY ja 2006/797/EY Bulgarian liittymisen vuoksi muuttavista siirtymätoimenpiteistä tiettyjen direktiivin 91/114/ETY liitteeseen I sisältymättömien tehoaineiden käytön jatkamisen osalta ( 1 )

96

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1981/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 32 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin on kyse yhteisön vertailulaboratoriosta muuntogeenisiä organismeja varten ( 1 )

99

 

*

Komission direktiivi 2006/142/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY liitteen III a muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden ainesosien luettelosta, jotka on aina mainittava elintarvikkeiden merkinnöissä ( 1 )

110

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2005/217/EY, tehty 19 päivänä toukokuuta 2004, Tanskan toimenpiteistä TV2/Danmarkin hyväksi ( EUVL L 85, 23.3.2006 )

112

 

 

 

*

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top