EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:354:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 354, 14. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 354

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
14. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1829/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1830/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, Sveitsistä peräisin olevan kuivatun luuttoman naudanlihan tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2092/2004 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1831/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta doramektiinin osalta ( 1 )

5

 

*

Komission asetus (EY) No 1832/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, siirtymätoimenpiteistä sokerialalla Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1833/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta ( 1 )

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1834/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VIII c, IX ja X sekä CECAF-alueella 34.1.1 (EY:n vedet)

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1835/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VIII c, IX ja X sekä CECAF-alueella 34.1.1 (EY:n vedet)

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1836/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, Belgian lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla II a (EY:n vedet) ja IV (EY:n vedet)

33

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1837/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen aloittamisesta uudelleen ICES-alueilla IVc ja VIId

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1838/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, pähkinöiden (kuorettomien manteleiden, kuorellisten hasselpähkinöiden, kuorettomien hasselpähkinöiden ja kuorellisten saksanpähkinöiden) vientitukien vahvistamisesta A1-menettelyn yhteydessä

37

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin 1 päivästä helmikuuta 2006, 1 päivästä maaliskuuta 2006, 1 päivästä huhtikuuta 2006, 1 päivästä toukokuuta 2006 ja 1 päivästä kesäkuuta 2006 sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

39

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön taloudellisesta tuesta vuosina 2006 ja 2007 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) torjumisesta Portugalille aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6433)

42

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja koodeista tehdyn päätöksen 2005/176/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6437)  ( 1 )

48

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006, päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tiettyjen Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6441)  ( 1 )

50

 

*

Komission päätös, tehty 13 joulukuuta 2006, päätöksen 2001/881/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien luettelon osalta Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6454)  ( 1 )

52

 

*

Komission päätös, tehty 13 joulukuuta 2006, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä flubendiamidin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6457)  ( 1 )

54

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006, yhteistyötä ja Romanian edistymisen seurantaa koskevan järjestelmän perustamisesta tiettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption torjunnan alalla (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6569)

56

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006, yhteistyötä ja Bulgarian edistymisen seurantaa koskevan järjestelmän perustamisesta tiettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi oikeuslaitoksen uudistamisen sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6570)

58

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top