EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:325:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 325, 24. marraskuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 325

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
24. marraskuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1726/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1727/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1728/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1729/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja III muuttamisesta firokoksibin ja triklabendatsolin osalta ( 1 )

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1730/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, bentsoehapon (VevoVitall) hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1731/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen naudanlihasäilykkeiden vientituen soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1732/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1733/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1734/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, viinialan vientitodistusten antamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1735/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 935/2006 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1736/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 936/2006 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

21

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Päätös N:o 1/2006, tehty 29 päivänä syyskuuta 2006, Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksella perustetun komitean liitteessä 1 olevan 11 luvun muuttamisesta

22

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2006, tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista ja niihin liittyvistä arviointi- ja todentamisvaatimuksista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi maanparannusaineille (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5369)  ( 1 )

28

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 2006, suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi kyseistä tautia vastaan Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5468)  ( 1 )

35

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top