EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:299:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 299, 28. lokakuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 299

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
28. lokakuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1604/2006, annettu 27 päivänä lokakuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1605/2006, annettu 27 päivänä lokakuuta 2006, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 19. yksittäistä tarjouskilpailua varten

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1606/2006, annettu 27 päivänä lokakuuta 2006, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 19. yksittäistä tarjouskilpailua varten

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1607/2006, annettu 27 päivänä lokakuuta 2006, voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 19. yksittäisessä tarjouskilpailussa

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1608/2006, annettu 27 päivänä lokakuuta 2006, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 51. yksittäistä tarjouskilpailua varten

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1609/2006, annettu 27 päivänä lokakuuta 2006, lehmänmaidon proteiinista saatuihin heraproteiinihydrolysaatteihin perustuvien äidinmaidonkorvikkeiden markkinoille saattamisen sallimisesta kahden vuoden ajaksi ( 1 )

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1610/2006, annettu 27 päivänä lokakuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 327/1998 ja asetuksen (EY) N:o 1291/2000 säännöksistä poikkeamisesta riisin ja rikotun riisin tuontitariffikiintiöissä vuoden 2006 heinäkuun osassa myönnettyjen eräiden tuontitodistusten osalta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1611/2006, annettu 27 päivänä lokakuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 liitteessä I markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen kansallisten viitemäärien toimitusten ja suoramyynnin välisestä jaosta annetun asetuksen (EY) N:o 832/2006 muuttamisesta

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1612/2006, annettu 27 päivänä lokakuuta 2006, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1613/2006, annettu 27 päivänä lokakuuta 2006, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1614/2006, annettu 27 päivänä lokakuuta 2006, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1615/2006, annettu 27 päivänä lokakuuta 2006, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

21

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä syyskuuta 2006, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

23

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 2006, standardin EN 13000:2004 ”Nosturit. Ajoneuvonosturit” (Cranes – Mobile cranes) viitetietojen rajoitetusta julkaisemisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/37/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5059)  ( 1 )

26

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 2006, standardin EN 13683 ”Puutarhakoneet. Yhdysrakenteisella moottorilla varustetut oksasilppurit. Turvallisuus” viitetietojen julkaisematta jättämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/37/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5060)  ( 1 )

29

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 2006, standardin EN ISO 14122-4:2004 ”Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 4: Kiinteät tikkaat” viitetietojen julkaisematta jättämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/37/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5062)  ( 1 )

30

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top