EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:272:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 272, 03. lokakuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 272

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
3. lokakuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1458/2006, annettu 2 päivänä lokakuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1459/2006, annettu 28 päivänä syyskuuta 2006, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin sellaisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin, jotka koskevat neuvotteluja säännöllisen lentoliikenteen matkustajamaksuista sekä lähtö- ja saapumisaikojen jakamisesta lentoasemilla

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1460/2006, annettu 2 päivänä lokakuuta 2006, asetuksesta (EY) N:o 1227/2000 poikkeamisesta viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi myönnettäviä lopullisia määrärahoja koskevan siirtymäjärjestelyn osalta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1461/2006, annettu 29 päivänä syyskuuta 2006, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 muuttamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1462/2006, annettu 2 päivänä lokakuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

13

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä syyskuuta 2006, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle ottaa käyttöön jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 77/388/ETY 5 artiklan 6 kohdasta ja 11 artiklan A kohdan 1 alakohdan b alakohdasta poikkeava erityistoimenpide

15

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2006, määräaikaisen yhteisön hyväksynnän myöntämisestä Polish Register of Shipping -laitokselle (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4107)  ( 1 )

17

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2006, elintarvike- ja rehuvalvonnan alalla uusille yhteisön vertailulaboratorioille myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2006 (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4277)

18

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2006, yhteisön rahoitusosuuden myöntämisestä jäsenvaltioissa toteutettavalle selvitykselle salmonellan esiintyvyyden perustasosta kalkkunoissa (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4308)

22

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top