EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:247:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 247, 09. syyskuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 247

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
9. syyskuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1328/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1329/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkintojen IFRIC 8 ja IFRIC 9 osalta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1330/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, tasaustuen lisäennakon maksamisesta banaanialalla vuoden 2006 osalta

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1331/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1332/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, vilja-alalla 9 päivästä syyskuuta 2006 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1333/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1298/2006 muuttamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1334/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1299/2006 muuttamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1335/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1336/2006, annettu 8 päivänä syyskuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

20

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

AKT–EY-ministerineuvoston päätös N:o 1/2006, tehty 2 päivänä kesäkuuta 2006, vuosia 2008–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta ja tarkistetun AKT–EY-kumppanuussopimuksen muuttamisesta

22

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä elokuuta 2006, maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon vahvistamisesta Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen osalta kaudella 2007–2013 (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3473)

26

 

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

 

*

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2006, neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen, joka koskee vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoitusta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämistä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille, väliaikaisesta soveltamisesta

30

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille

32

 

*

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006, AKT–EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

46

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus AKT–EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta

48

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top